01212-0002-311+Ida+Crazy+-+navy
01212-0002-311 Ida Crazy - navy
129,95 €
01212-0002-307+Ida+Crazy+-+smoke
01212-0002-307 Ida Crazy - smoke
129,95 €
01212-0002-257+Ida+Crazy+-+aquamarine
01212-0002-257 Ida Crazy - aquamarine
129,95 €


01212-0001-502+Wilma+Norsk+-+purple
01212-0001-502 Wilma Norsk - purple
109,95 €
01212-0001-321+Wilma+Norsk+-+lake
01212-0001-321 Wilma Norsk - lake
109,95 €
01212-0001-311+Wilma+Norsk+-+navy
01212-0001-311 Wilma Norsk - navy
109,95 €


01212-0001-307+Wilma+Norsk+-+smoke
01212-0001-307 Wilma Norsk - smoke
109,95 €
06212-0013-307+Christi+Blomst-smoke
06212-0013-307 Christi Blomst-smoke
149,95 €
06212-0010-502+Frida+Rose-purple
06212-0010-502 Frida Rose-purple
139,95 €


06212-0010+-+Frida+Rose+-+
06212-0010 - Frida Rose -
139,95 €
06212-0009-502+Christi+Rose-purple+
06212-0009-502 Christi Rose-purple
149,95 €
06212-0009-321+Christi+Rose-lake
06212-0009-321 Christi Rose-lake
149,95 €


Charlotta+Pearl+-+magnolie
Charlotta Pearl - magnolie
139,95 €
Irmi+Triangle+-+rose
Irmi Triangle - rose
159,95 €
Irmi+Triangle+-+azure
Irmi Triangle - azure
159,95 €


Irmi+Triangle+-+rubin
Irmi Triangle - rubin
159,95 €
Christa+Dalia+-+Magnolia
Christa Dalia - Magnolia
109,95 €
Simone+Diamond-azure
Simone Diamond-azure
129,95 €


Simone+Diamond-mermaid
Simone Diamond-mermaid
129,95 €
Simone+Diamond-navy
Simone Diamond-navy
129,95 €
Simone+Diamond-rose
Simone Diamond-rose
129,95 €


Simone+Diamond-rubin
Simone Diamond-rubin
129,95 €
Wilma+Ornament-azure
Wilma Ornament-azure
109,95 €
Wilma+Ornament-mermaid
Wilma Ornament-mermaid
109,95 €


Wilma+Dotty-azure
Wilma Dotty-azure
99,95 €
Wilma+Dotty-rose
Wilma Dotty-rose
99,95 €
Wilma+Dotty-rubin
Wilma Dotty-rubin
99,95 €


Ida+Flowers+Stars-bean
Ida Flowers Stars-bean
129,95 €
Simone+Norge-aquamarine
Simone Norge-aquamarine
129,95 €
Simone+Norge-bean
Simone Norge-bean
129,95 €


Simone+Norge-purple
Simone Norge-purple
129,95 €
Christa+Copenhagen-nordic+blue
Christa Copenhagen-nordic blue
109,95 €
Christa+Copenhagen-bean
Christa Copenhagen-bean
109,95 €


Christa+Copenhagen-purple
Christa Copenhagen-purple
109,95 €
Stella+Solid-sand
Stella Solid-sand
89,95 €
Stella+Solid-purple
Stella Solid-purple
89,95 €


Stella+Solid-midnight
Stella Solid-midnight
89,95 €
Heidrum+Geo+Flower-cerise
Heidrum Geo Flower-cerise
119,95 €
02212-0084-573+Dietje+-+raisin
02212-0084-573 Dietje - raisin
139,95 €
02212-0084-321+Dietje+-+lake
02212-0084-321 Dietje - lake
139,95 €
02212-0084-311+Dietje+-+navy
02212-0084-311 Dietje - navy
139,95 €


02212-0084-140+Dietje+-+ebony+
02212-0084-140 Dietje - ebony
139,95 €
02212-0115-572+Lindara+-+aubergine
02212-0115-572 Lindara - aubergine
139,95 €
02212-0115-311+Lindara+-+navy
02212-0115-311 Lindara - navy
139,95 €


02212-0115-204+Lindara+-+olive
02212-0115-204 Lindara - olive
139,95 €
02212-0113-401+Simona+-+rose
02212-0113-401 Simona - rose
129,95 €
02212-0113-307+Simona+-+smoke
02212-0113-307 Simona - smoke
129,95 €


02212-0104-572+Karin+-+aubergine
02212-0104-572 Karin - aubergine
99,95 €
02212-0104-491+Karin+-+cerise
02212-0104-491 Karin - cerise
99,95 €
02212-0104-321+Karin+-+lake
02212-0104-321 Karin - lake
99,95 €


02212-0104-311+Karin+-+navy
02212-0104-311 Karin - navy
99,95 €
02212-0104-259+Karin+-+reef
02212-0104-259 Karin - reef
99,95 €
02212-0104-204+Karin+-+olive
02212-0104-204 Karin - olive
99,95 €


02212-0103-573+Cleo+-+raisin
02212-0103-573 Cleo - raisin
89,95 €
02212-0103-321+Cleo+-+lake
02212-0103-321 Cleo - lake
89,95 €
02212-0103+Cleo+-+navy
02212-0103 Cleo - navy
89,95 €


02212-0103+Cleo+-+smoke
02212-0103 Cleo - smoke
89,95 €
02212-0099-573+Anniken+-+raisin
02212-0099-573 Anniken - raisin
129,95 €
02212-0099-321+Anniken+-+lake
02212-0099-321 Anniken - lake
129,95 €


02212-0099-311+Anniken+-+navy
02212-0099-311 Anniken - navy
129,95 €
02212-0099-307+Anniken+-+smoke
02212-0099-307 Anniken - smoke
129,95 €
02212-0099-204+Anniken+-+olive
02212-0099-204 Anniken - olive
129,95 €


02212-0095-307+Guro+-+smoke
02212-0095-307 Guro - smoke
99,95 €
02212-0095-204+Guro+-+olive
02212-0095-204 Guro - olive
99,95 €
03212-0003-576+Manon+-+salsa
03212-0003-576 Manon - salsa
89,95 €


03212-0003-575+Manon+-+cedar
03212-0003-575 Manon - cedar
89,95 €
03212-0003-321+Manon+-+lake
03212-0003-321 Manon - lake
89,95 €
03212-0003-311+Manon+-+navy
03212-0003-311 Manon - navy
89,95 €


03212-0003-214+Manon+-+fennel
03212-0003-214 Manon - fennel
89,95 €
03212-0003-171+Manon+-+golden+spice
03212-0003-171 Manon - golden spice
89,95 €
03212-0002-576+Magalie+-+salsa
03212-0002-576 Magalie - salsa
99,95 €


03212-0002-321+Magalie+-+lake
03212-0002-321 Magalie - lake
99,95 €
03212-0002-171+Magalie+-+golden+spice
03212-0002-171 Magalie - golden spice
99,95 €
03212-0001-576+Mirella+-+salsa
03212-0001-576 Mirella - salsa
89,95 €


03212-0001-321+Mirella+-+lake
03212-0001-321 Mirella - lake
89,95 €
03212-0001-311+Mirella+-+navy
03212-0001-311 Mirella - navy
89,95 €
03212-0001-171+Mirella+-+golden+spice
03212-0001-171 Mirella - golden spice
89,95 €


02212-0171-500+Rebekka+-+burgundy
02212-0171-500 Rebekka - burgundy
129,95 €
02212-0171-503+Rebekka+-+magenta
02212-0171-503 Rebekka - magenta
129,95 €
02212-0171-291+Rebekka+-+dusty+green
02212-0171-291 Rebekka - dusty green
129,95 €


02212-0171-240+Rebekka+-+tree
02212-0171-240 Rebekka - tree
129,95 €
02212-0171-512+Rebekka+-+plum
02212-0171-512 Rebekka - plum
129,95 €
02212-0171-305+Rebekka+-+sky
02212-0171-305 Rebekka - sky
129,95 €


02212-0171-280+Rebekka+-+ink
02212-0171-280 Rebekka - ink
129,95 €
02212-0169-129+Inken+-+stone
02212-0169-129 Inken - stone
119,95 €
02212-0169-404+Inken+-+powder
02212-0169-404 Inken - powder
119,95 €


02212-0169-503+Inken+-+magenta
02212-0169-503 Inken - magenta
119,95 €
02212-0169-291+Inken+-+dusty+green
02212-0169-291 Inken - dusty green
119,95 €
02212-0169-151+Inken+-+atmosphere
02212-0169-151 Inken - atmosphere
119,95 €


02212-0105-502+Amy+-+purple
02212-0105-502 Amy - purple
99,95 €
02212-0105-311+Amy+-+navy
02212-0105-311 Amy - navy
99,95 €
02212-0105-305+Amy+-+sky
02212-0105-305 Amy - sky
99,95 €


02212-0105-255+Amy+-+petrol
02212-0105-255 Amy - petrol
99,95 €
02212-0105-241+Amy+-+apple
02212-0105-241 Amy - apple
99,95 €
02212-0105-100+Amy+-+ivory
02212-0105-100 Amy - ivory
99,95 €


02212-0103-502+Cleo+-+purple
02212-0103-502 Cleo - purple
89,95 €
02212-0103-214+Cleo+-+fennel
02212-0103-214 Cleo - fennel
89,95 €
02212-0101-502+Angela+-+purple
02212-0101-502 Angela - purple
129,95 €


02212-0101-311+Angela+-+navy
02212-0101-311 Angela - navy
129,95 €
02212-0101-305+Angela+-+sky
02212-0101-305 Angela - sky
129,95 €
02212-0101-255+Angela+-+petrol
02212-0101-255 Angela - petrol
129,95 €


02212-0096-502+Lele+-+purple
02212-0096-502 Lele - purple
89,95 €
02212-0096-305+Lele+-+sky
02212-0096-305 Lele - sky
89,95 €
02212-0096-255+Lele+-+petrol
02212-0096-255 Lele - petrol
89,95 €


02212-0096-241+Lele+-+apple
02212-0096-241 Lele - apple
89,95 €
02212-0096-100+Lele+-+ivory
02212-0096-100 Lele - ivory
89,95 €
02211-0107-501+Brenda-rubin
02211-0107-501 Brenda-rubin
129,95 €


02211-0107-293+Brenda-mermaid
02211-0107-293 Brenda-mermaid
129,95 €
02211-0107-100+Brenda-ivory
02211-0107-100 Brenda-ivory
129,95 €
02211-0099-314+Liselotte-azure
02211-0099-314 Liselotte-azure
89,95 €


02211-0085-303+Lata-turquoise
02211-0085-303 Lata-turquoise
99,95 €
03211-0004-506+Emma-fuchsia
03211-0004-506 Emma-fuchsia
129,95 €
03211-0004-311+Emma-navy
03211-0004-311 Emma-navy
129,95 €


03211-0004-293+Emma-mermaid
03211-0004-293 Emma-mermaid
129,95 €
03211-0002-506+Manon-fuchsia
03211-0002-506 Manon-fuchsia
89,95 €
03211-0002-501+Manon-rubin
03211-0002-501 Manon-rubin
89,95 €


03211-0002-311+Manon-navy
03211-0002-311 Manon-navy
89,95 €
03211-0002-293+Manon-mermaid
03211-0002-293 Manon-mermaid
89,95 €
03211-0002-241+Manon-apple
03211-0002-241 Manon-apple
89,95 €


03211-0002-100+Manon-ivory
03211-0002-100 Manon-ivory
89,95 €
03211-0001-506+Mireille-fuchsia
03211-0001-506 Mireille-fuchsia
89,95 €
03211-0001-501+Mireille-rubin
03211-0001-501 Mireille-rubin
89,95 €


03211-0001-311+Mireille-navy
03211-0001-311 Mireille-navy
89,95 €
03211-0001-293+Mireille-mermaid
03211-0001-293 Mireille-mermaid
89,95 €
03211-0001-241+Mireille-apple
03211-0001-241 Mireille-apple
89,95 €


03211-0001-100+Mireille-ivory
03211-0001-100 Mireille-ivory
89,95 €
02211-0098-505+Martina-pink
02211-0098-505 Martina-pink
89,95 €
02211-0098-247+Martina-lime
02211-0098-247 Martina-lime
89,95 €


02211-0073-501+Diara-rubin
02211-0073-501 Diara-rubin
129,95 €
02211-0073-314+Diara-azure
02211-0073-314 Diara-azure
129,95 €
02211-0073-139+Diara+-+blue+grey
02211-0073-139 Diara - blue grey
129,95 €


02211-0073-100+Diara-ivory
02211-0073-100 Diara-ivory
129,95 €
02211-0072-501+Jannie-rubin
02211-0072-501 Jannie-rubin
109,95 €
02211-0072-311+Jannie-navy
02211-0072-311 Jannie-navy
109,95 €


02211-0072-303+Jannie-turquoise
02211-0072-303 Jannie-turquoise
109,95 €
02211-0072-100+Jannie-ivory
02211-0072-100 Jannie-ivory
109,95 €
02211-0089-100+Helen-ivory
02211-0089-100 Helen-ivory
119,95 €


02211-0089-303+Helen-turquoise
02211-0089-303 Helen-turquoise
119,95 €
02211-0089-247+Helen-lime
02211-0089-247 Helen-lime
119,95 €
02211-0110-501+Orelie-rubin
02211-0110-501 Orelie-rubin
149,95 €


02211-0110-293+Orelie-mermaid
02211-0110-293 Orelie-mermaid
149,95 €
02211-0099-401+Liselotte-rose
02211-0099-401 Liselotte-rose
89,95 €
02211-0099-303+Liselotte-turquoise
02211-0099-303 Liselotte-turquoise
89,95 €


02211-0099-100+Liselotte-ivory
02211-0099-100 Liselotte-ivory
89,95 €
02211-0096-293+Mette-mermaid
02211-0096-293 Mette-mermaid
129,95 €
02211-0096-247+Mette-lime
02211-0096-247 Mette-lime
129,95 €


02211-0083-501+Waida-rubin
02211-0083-501 Waida-rubin
129,95 €
02211-0083-303+Waida-turquoise
02211-0083-303 Waida-turquoise
129,95 €
02211-0083-253+Waida-deep
02211-0083-253 Waida-deep
129,95 €


02211-0083-100+Waida-ivory
02211-0083-100 Waida-ivory
129,95 €
02211-0087-401+Amine-rose
02211-0087-401 Amine-rose
99,95 €
02211-0087-212+Amine-salbei
02211-0087-212 Amine-salbei
99,95 €


02211-0087-100+Amine-ivory
02211-0087-100 Amine-ivory
99,95 €
02211-0088-505+Sabina-pink
02211-0088-505 Sabina-pink
159,95 €
02211-0084-501+Lele-rubin
02211-0084-501 Lele-rubin
89,95 €


02211-0084-401+Lele-rose
02211-0084-401 Lele-rose
89,95 €
02211-0084-293+Lele-mermaid
02211-0084-293 Lele-mermaid
89,95 €
02211-0084-247+Lele-lime
02211-0084-247 Lele-lime
89,95 €


02211-0084-100+Lele-ivory
02211-0084-100 Lele-ivory
89,95 €
02211-0071-501+Mana-rubin
02211-0071-501 Mana-rubin
99,95 €
02211-0071-401+Mana-rose
02211-0071-401 Mana-rose
99,95 €


02211-0071-314+Mana-azure
02211-0071-314 Mana-azure
99,95 €
02211-0071-303+Mana-turquoise
02211-0071-303 Mana-turquoise
99,95 €
02211-0071-100+Mana-ivory
02211-0071-100 Mana-ivory
99,95 €


02211-0098-311+Martina-navy
02211-0098-311 Martina-navy
89,95 €
02211-0098-303+Martina-turquoise
02211-0098-303 Martina-turquoise
89,95 €
02211-0096-501+Mette-rubin
02211-0096-501 Mette-rubin
129,95 €


02211-0096-314+Mette-azure
02211-0096-314 Mette-azure
129,95 €
02211-0096-311+Mette-navy
02211-0096-311 Mette-navy
129,95 €
02211-0096-303+Mette-turquoise
02211-0096-303 Mette-turquoise
129,95 €


02211-0096-100+Mette-ivory
02211-0096-100 Mette-ivory
129,95 €
20-136-499+Kadir-wine
20-136-499 Kadir-wine
129,95 €
20-136-320+Kadir-midnight
20-136-320 Kadir-midnight
129,95 €


20-136-129+Kadir-stone+
20-136-129 Kadir-stone
129,95 €
20-133-100+Marietta-ivory
20-133-100 Marietta-ivory
109,95 €
20-079-502+Mana-purple
20-079-502 Mana-purple
99,95 €


20-079-257+Mana-aquamarine
20-079-257 Mana-aquamarine
99,95 €
20-079-244+Mana-bean
20-079-244 Mana-bean
99,95 €
20-079-137+Mana-amber
20-079-137 Mana-amber
99,95 €


20-079-100+Mana-ivory
20-079-100 Mana-ivory
99,95 €
LB-003-513+Jil-plum+
LB-003-513 Jil-plum
89,95 €
LB-003-491+Jil-cerise+
LB-003-491 Jil-cerise
89,95 €


LB-003-258+Jil-ocean+
LB-003-258 Jil-ocean
89,95 €
20-116-401+Rieka-rose
20-116-401 Rieka-rose
149,95 €
20-116-293+Rieka-seagreen
20-116-293 Rieka-seagreen
149,95 €


20-108-100+Amy-ivory
20-108-100 Amy-ivory
99,95 €
20-099-502+Lele-purple
20-099-502 Lele-purple
89,95 €
20-099-100+Lele-ivory
20-099-100 Lele-ivory
89,95 €


20-115-491+Gittchen-cerise
20-115-491 Gittchen-cerise
159,95 €
20-115-401+Gittchen-rose
20-115-401 Gittchen-rose
159,95 €
20-115-320+Gittchen-midnight
20-115-320 Gittchen-midnight
159,95 €


20-115-293+Gittchen-seagreen
20-115-293 Gittchen-seagreen
159,95 €
02201-0116-501+Mary-rubin
02201-0116-501 Mary-rubin
89,95 €
02201-0116-311+Mary-navy
02201-0116-311 Mary-navy
89,95 €


02201-0116-100+Mary-ivory
02201-0116-100 Mary-ivory
89,95 €
02201-0115-501+Liselotte-rubin
02201-0115-501 Liselotte-rubin
89,95 €
02201-0101-106+Lele-sunny
02201-0101-106 Lele-sunny
89,95 €


10-123-501+Lis-rubin
10-123-501 Lis-rubin
139,95 €
Strickjacke-burgundy
Strickjacke-burgundy
139,95 €


Frische Damenmode mit den Labels Sorgenfri Sylt, Lykka du Nord, Scandic Way of Life und Lindgroen-Kopenhagen.
Wir bieten Ihnen kompetente Modeberatung in unseren Geschäften, Scandic way of life ... einfach angenehm anders!Sorgenfri Sylt Collection Sprin 2021 Modelbild

Die Styles der neuen Kollektion sind da.

zum Lookbook

02212-0005-572 Ina - aubergine 179,9 EUR Produktabbildung Neuheiten

02212-0053-307 Keys - smoke 89,95 EUR Produktabbildung Neuheiten

02212-0036-204 Senna - olive 69,95 EUR Produktabbildung Neuheiten


Neu Sorgenfri Sylt Bestellkatalog!

Neu Sorgenfri Sylt Bestellkatalog!

Neu Sorgenfri Sylt Bestellkatalog!


Lykka du Nord


03212-0038-573 Anya dream - raisin 129,95EUR Produktabbildung Neuheiten
03212-0049-171 Eiline diamond - golden spice 99,95 EUR Produktabbildung Neuheiten
03212-0003-576 Manon - salsa 89,95 EUR Produktabbildung Neuheiten